Udgivet i Skriv en kommentar

WinRAR 6.21 endelig version frigivet! Få mere at vide om de store forbedringer!

RARLAB.com og win.rar GmbH præsenterer den endelige version af WinRAR 6.21. Med denne udgivelse fortsættes den konstante forbedring af det velkendte komprimerings- og arkivstyringssoftware.

Højdepunkterne i den nye version er:

Brugervenlighedsforbedringer, som giver brugerne mulighed for at udføre operationer i WinRAR nemmere end før. Som et eksempel gendannes både fil- og mappeændringstidsstempler, når TAR- og TAR-baserede arkiver som tar.gz og tar.bz2 udpakkes. Tidligere blev der kun sat tidsstempler for filændringer for disse arkivformater. Der er også tilføjet dekomprimering af .tar.zst-arkiver med en ordbog på mere end 128 MB. I den tidligere version, WinRAR 6.20, var en sådan ordbog tilladt for .zst, men ikke for .tar.zst.

For at forbedre anvendeligheden af kommandolinjetilstand kan switchene -ed og -e+d bruges til ZIP-arkiver nu. Før kunne de kun bruges til RAR-arkiver.

Et par fejl, der blev fundet i WinRAR 6.20, er blevet rettet. For eksempel vil den anden linje i fejlmeddelelsen i nogle tilfælde vise en forkert detaljeret årsag til, at en fil ikke kunne åbnes. Dette er blevet rettet, og den korrekte detaljerede fejlmeddelelse vises nu i sådanne tilfælde.

Hvis du er interesseret i at finde ud af om alle forbedringer og fejlrettelser, så besøg hjemmeside Hvad er nyt (på engelsk)

Du kan downloade den seneste version her: https://www.berggreen.eu/winrar-and-rar-archiver-downloads/

Udgivet i Skriv en kommentar

Den endelige version af WinRAR 6.10 er blevet frigivet!

RARLAB.COM og win.rar GmbH  præsenterer den endelige udgivelse af WinRAR 6.10.
WinRAR bliver konstant forbedret for at give brugerne en stabil og pålidelig software til at komprimere, sikre og arkivere deres personlige data. WinRAR er nu fuldt kompatibel med Windows 11.
Denne opdatering introducerer yderligere brugervenlighedsforbedringer for at gøre brugen af ​​verdens førende kompressions- og arkivstyringssoftware endnu mere brugervenlig.

Understøttelse af Windows 11 Explorer kontekstmenuer
WinRAR 6.10 er klar til Windows 11! Fra Windows 11 kan et program kun tilføje en enkelt kommando eller undermenu på øverste niveau til en kontekstmenu i Stifinder. Hvis “Cascaded kontekstmenuer” i dialogboksen “Integrationsindstillinger” er aktiveret, er dette enkelte punkt en undermenu, der gemmer alle nødvendige WinRAR-kommandoer. Hvis denne indstilling er deaktiveret, er kun én udtrækskommando til arkiver og én arkiveringskommando til sædvanlige filer tilgængelig. Brugeren kan vælge disse kommandoer ved at bruge knappen “Kontekstmenupunkter…” i dialogboksen “Integrationsindstillinger” i WinRAR.

Indstillingen “Ældre kontekstmenuer” i dialogboksen “Indstillinger/Integration” kan bruges i Windows 11, hvis WinRAR-kommandoer mangler i “Vis flere indstillinger” Windows ældre kontekstmenu eller i kontekstmenuer fra tredjeparts filadministratorer. Hvis WinRAR-kommandoer allerede er til stede der, anbefales det at slå “Legacy kontekstmenuer” fra for at forhindre duplikering af disse. Denne mulighed er kun tilgængelig i Windows 11 og ikke i ældre versioner af Windows. Derudover er det besluttet at springe support til Windows XP over. Det mindst nødvendige operativsystem til WinRAR 6.10 er Windows Vista.

Forbedringer af brugervenlighed
WinRAR understøtter, som pr. design, en lang række komprimerede formater. Nu kan brugeren også dekomprimere indholdet af .zst- og .zipx-arkiver ved hjælp af Zstandard.

Elementet “Luk” er blevet tilføjet til listen “Når gjort” på siden “Avanceret” i arkiveringsdialogen. Det lukker WinRAR-vinduet, når arkiveringen er færdig. Til udtræksdialogen er der også tilføjet en “Når færdig”-liste til siden “Indstillinger”. Det giver mulighed for at vælge en handling som at slukke for pc’en eller lukke WinRAR efter udtrækningsprocessen er afsluttet.

Til kommandolinjetilstand er der tilføjet adskillige switches for at forbedre brugervenligheden, for eksempel den nye -mes switch, som springer krypterede filer over ved udpakning eller testning. Den erstatter den tidligere -p- switch.

Tidligere WinRAR-versioner kunne ikke bruge gendannelsesposten til at reparere ødelagte arkiver, hvis størrelsen på genoprettelsesposten overstiger 99 %, og når antallet af gendannelsesvolumener var lig med eller større end antallet af RAR-volumener. Nu er den maksimale størrelse af RAR5-gendannelsesposter blevet øget til 1000 % af den beskyttede datastørrelse. Således kan det maksimale antal RAR5-gendannelsesvolumener være 10 gange større end beskyttede RAR-volumener.

Med WinRAR kan brugeren oprette selvudpakkende arkiver (SFX-arkiver), når de ikke er sikre på, at modtageren har det rigtige program til at se filen. Da Windows kun understøtter sådanne eksekverbare filer op til 4 GB, udsendes en fejlmeddelelse under komprimeringsprocessen, umiddelbart efter at denne tærskel er overskredet. Tidligere blev denne fejlmeddelelse kun rapporteret efter fuldførelse af komprimeringen.

Du kan downloade den aktuelle version af WinRAR her

Udgivet i Skriv en kommentar

WinRAR 6.00 Final version released!

WinRAR 6.00 Final Version released!

WinRAR – What’s new in the latest version: Version 6.00

1. “Ignore” and “Ignore All” options are added to read error prompt. “Ignore” allows to continue processing with already read file part only and “Ignore All” does it for all future read errors.

For example, if you archive a file, which portion is locked by another process, and if “Ignore” is selected in read error prompt, only a part of file preceding the unreadable region will be saved into archive.

It can help to avoid interrupting lengthy archiving operations, though be aware that files archived with “Ignore” are incomplete.

If switch -y is specified, “Ignore” is applied to all files by default.

Previously available “Retry” and “Quit” options are still present in read error prompt as well.

2. Exit code 12 is returned in the command line mode in case of read errors. This code is returned for all options in the read error prompt, including a newly introduced “Ignore” option.

Previously more common fatal error code 2 was returned for read errors.

3. If several archives are selected, “Extract archives to” option group in “Options” page of extraction dialog can be used to place extracted files to specified destination folder, to separate subfolders in destination folder, to separate subfolders in archive folders and directly to archive folders.

It replaces “Extract archives to subfolders” option and available only if multiple archives are selected.

4. New -ad2 switch places extracted files directly to archive’s own folder.

Unlike -ad1, it does not create a separate subfolder for each unpacked archive.

5. “Additional switches” option in “Options” page of archiving and extraction dialogs allows to specify WinRAR command line switches.

It might be useful if there is no option in WinRAR graphical interface matching a switch.

Use this feature only if you are familiar with WinRAR command line syntax and clearly understand what specified switches are intended for.

6. Compression parameters in “Benchmark” command are changed to 32 MB dictionary and “Normal” method. They match RAR5 default mode and more suitable to estimate the typical performance of recent WinRAR versions than former 4 MB “Best” intended for RAR4 format.

Latest “Benchmark” results cannot be compared with previous versions directly. New parameters set produces different values, likely lower because of eight times larger dictionary size.

7. When unpacking a part of files from solid volume set, WinRAR attempts to skip volumes in the beginning and start extraction from volume closest to specified file and with reset solid statistics.

By default WinRAR resets the solid statistics in the beginning of large enough solid volumes where possible. For such volumes extracting a part of files from the middle of volume set can be faster now.

It does not affect performance when all archived files are unpacked.

8. Previously WinRAR automatically resorted to extracting from first volume, when user started extraction from non-first volume and first volume was available. Now WinRAR does so only if all volumes between first and specified are also available.

9. Warning is issued when closing WinRAR if one or more archived files had been modified by external apps, but failed to be saved back to archive, because an external app still locks them. Such warning includes the list of modified files and proposes to quit immediately and lose changes or return to WinRAR and close an editor app.

Previous versions issued a similar warning while editing a file, but did not remind it again when quitting.

10. “Move to Recycle Bin” option in “Delete archive” options group of extraction dialog places deleted archives to Recycle Bin instead of deleting them permanently.

11. New “Clear history…” command in “Options” menu allows to remove names of recently opened archives in “File” menu and clear drop down lists with previously entered values in dialogs. For example, these values include archive names in archiving dialog and destination paths in extraction dialog.

12. “File time” options in “Advanced” part of extraction dialog are now available for 7z archives. Additionally to modification time, WinRAR can set creation and last access time when unpacking such archives.

13. “”New” submenu items” options group is added to “Settings/Integration/Context menu items…” dialog. You can use these options to remove “WinRAR archive” and “WinRAR ZIP archive” entries in “New” submenu of Windows context menu.

New state of these option is applied only after you press “OK” both in “Context menu items” and its parent “Settings” dialog.

14. <Max>, <Min> and <Hide> commands can be inserted before the program name in SFX “Setup” command to run a program in maximized, minimized or hidden window. For example:

Setup=<Hide>setup.exe

15. It is possible to specify an additional high resolution logo for SFX module. If such logo is present, SFX module scales and displays it in high DPI Windows mode, providing the better visible quality compared to resizing the standard logo.

Use “High resolution SFX logo” in “Advanced SFX options” dialog to define such logo. In command line mode add second -iimg switch to set the high resolution logo.

Recommended size of high resolution logo PNG file is 186×604 pixels.

16. If archive currently opened in WinRAR shell was deleted or moved by another program, WinRAR displays “Inaccessible” before archive name in the window title. Also it flashes the window caption and taskbar button.

17. “Total information” option in “Report” dialog is renamed to “Headers and totals”. Now it also adds headers of report columns additionally to total information about listed files and archives.

18. If archive processing is started from Windows context menu in multiple monitor system, WinRAR operation progress and dialogs use the monitor with context menu.

While basic multiple monitor support was present in previous versions shell extension for mouse driven commands, now it is extended to operations initiated from keyboard and to dropping files to archives.

19. New -imon<number> switch allows to select a monitor to display WinRAR operation progress and dialogs in the command line mode.

Use -imon1 for primary and -imon2 for secondary monitor.
For example, “WinRAR x -imon2 arcname” will start extraction on secondary monitor.

It works only in the command line mode and does not affect interactive WinRAR graphical inteface also as console RAR.

20. Switch -idn hides archived names output in archiving, extraction and some other commands in console RAR. Other messages and total percentage are not affected.

You can use this switch to reduce visual clutter and console output overhead when archiving or extracting a lot of small files.

Minor visual artifacts, such as percentage indicator overwriting few last characters of error messages, are possible with -idn.

21. Former “-im – show more information” switch is changed to “-idv – display verbose output” for consistency with console RAR -id[c,d,p,q] message control options and avoid a potential name conflict with newer -imon switch.

While WinRAR still recognizes both -im and -idv, in the future -im support can be dropped.

22. It is allowed to add an optional %arcname% variable to compression profile name. Such variable will be replaced with actual archive name. It might be convenient when using with “Add to context menu” profile option. For example, you can create ZIP compression profile and set its name to “Add to %arcname%”, to display it with actual ZIP archive name in context menu.

23. Ctrl+C and Ctrl+Ins keyboard shortcuts can be used in “Diagnostic messages” window to copy contents to clipboard.

24. More text is allowed in tray icon hint before a lengthy text is truncated. Also such text is now truncated in the middle of string, so both command type and completion percentage are still visible.

25. In case of clean install, if previous version compression profiles are not present, “Files to store without compression” field in newly created predefined compression profiles is set to:

*.rar *.zip *.cab *.7z *.ace *.arj *.bz2 *.gz *.lha *.lzh *.taz *.tgz *.xz *.txz

You can change this field and save a modified value to compression profile later.

Previous versions set this field to blank for clean install.

26. Destination path history in extraction dialog treats paths like ‘folder’ and ‘folder\’ as the same path and displays only ‘folder’ entry. Previously they occupied two entries in the history.

27. “Enable Itanium executable compression” GUI option and -mci command line switch are removed. Optimized compression of Itanium executables is not supported anymore. WinRAR still can decompress already existing archives utilizing Itanium executable compression.

28. Bugs fixed:

a) “Lock”, “Comment” and “Protect” commands could not be applied to several archives selected in WinRAR file list at once;

b) SFX archive process did not terminate after completing extraction in Windows 10 if archive comment included “Setup” and “SetupCode” commands, did not include “TempMode” command and setup program was running for more than 8 minutes;

c) compression profiles with quote character in profile name could not be invoked from Explorer context menu.

 

Udgivet i 1 kommentar

WinRAR: POTENTIEL sikkerhedsbrist ADVARSEL & Drop af ACE arkivformat

Hvis du ikke allerede har opdateret til WinRAR version 5.70 bør du læse nedenstående:

WinRAR har altid været kendt for sin brede support af alle populære komprimeringsformater. En nylig rapport fra Check Point Software afslørede en potentiel sikkerhedsproblem i UNACEV2.DLL-biblioteket, som blev brugt i tidligere versioner af WinRAR til at dekomprimere ACE-arkiver. Der har ikke været nogen rapporterede angreb hidtil, men for at give WinRAR-brugere en stabil og ren version, er den endelige version af WinRAR 5.70 blevet frigivet. Da UNACEV2.DLL ikke var opdateret siden 2005, og adgangen til dens kildekode ikke er tilgængelig, blev beslutningen truffet for at droppe ACE-arkivstøtte, der starter med WinRAR 5.70. Nu, efter lanceringen af ​​den endelige og stabile version af WinRAR 5.70, anbefales det at opgradere øjeblikkeligt til den nye 5.70-version.

Version 5.70 kan downloades her

For brugere, der ikke er interesseret i en opgradering, eller som ikke finder en lokal version af WinRAR 5.70, er win.rar GmbHs råd at slette UNACEV2.DLL-filen fra deres nuværende WinRAR-version for at kunne beskyttes pålideligt igen. Alle brugere af WinRAR 5.10 eller en nyere version kan finde UNACEV2.DLL-filen i WinRAR-programmappen. WinRAR-brugere af versioner, der er ældre end 5,10, kan finde UNACEV2.DLL-filen i undermappen Formater i WinRAR-programmet.