Handelsbetingelser

Om Berggreen ®

Berggreen Service ApS – en del af NNTDK ApS
CVR nr 40 78 35 20
c/o Knud Berggreen
Lodsgården 1A 1, 111
2791 Dragør

Firmaet Berggreen Service blev etableret 17/2 1982 og er et lille nichefirma med fokus på software og licenser.

Produktinformation:

På berggreen.eu oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Berggreen Service via info@berggreen.eu

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Berggreen.eu accepterer ordren. De anførte priser er inkl. 25% moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på berggreen.eu er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra berggreen.eu udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til berggreen.eu om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Berggreen Service er først indgået, når Berggreen Service ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

Da softwarelicenser ikke er en fysisk vare, men en kode, som er individuelt tilpasset den enkelte køber, sælges der kun mod forudbetaling ved overførsel til Berggreen Services bankkonto.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

berggreen.eu har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for berggreen.eu’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og berggreen.eu, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Berggreens egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for berggreen.eu’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Berggreen.eu afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Da softwarelicenser ikke er en fysisk vare, men en kode, som er individuelt tilpasset den enkelte køber, gælder købelovens regler om fortrydelsesret ikke for disse. Er køber i tvivl om det pågældende produkt lever op til købers forventninger, har køber mulighed for at downloade produktet og afprøve dette inden køb. Prøveperioden varierer fra produkt til produkt, men er på minimum 14 dage.

Forbehold for ændringer:

Berggreen Service forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.